Tijdens de sessies zal er gebruik gemaakt worden van verschillende werkvormen namelijk gesprek, visualisatie, inquiry (zelfonderzoek) en meditatie. Het aanbod van het coachingstraject zal er op gericht zijn om je terug te brengen naar dit huidige moment, je te herinneren wie je bent en in de basis altijd al was. Je zal worden uitgenodigd om te gaan doorzien wie je in wezen bent. Je gaat ervaren dat je niet je gedachten of gevoelens bent, maar het non-duale gewaarzijn, waarin gedachten en gevoelens opkomen en verdwijnen.
Parallel hieraan ga je onderzoeken welke gewoontepatronen, belemmeringen, projecties en overdrachten bepalend zijn in je leven. Een onderzoek naar de waarheid van het moment.
Er zal een uitnodiging zijn om volledig aanwezig te zijn bij wat er zich in het moment bij je aandient aan gedachten en gevoelens, deze te aanvaarden en te onderzoeken wat ze in essentie zijn. Hierdoor lossen de versluieringen op die het zicht op je ware essentie belemmeren. Je kan steeds meer je oude zelfbeelden en beperkende overtuigingen achter je laten. Je gaat hierdoor ontdekken wie je bent, wat jouw persoonlijke kwaliteiten zijn en wat er via jou geleefd wil worden. Dit geeft een andere basis om je leven vorm en richting te geven.

 

 

 

 

 

 

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum button text